سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حریم دل

فردا

 بس که در تدبی فردا مانده ایم

باهمیم اما چه تنها مانده ایم

در کلاس جمع و تفریق جهان

عاشق جمعیم و منها مانده ایم


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:41 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |
بها

بهای دوست نه به زیبایی اوست

 نه به دارایی اوست

 تنها به وفای اوست.


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:40 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |
ای کاش

تو رفته ای برایت هنوز دلتنگم و ای کاش اصلا تو را نمیدیدم ای کاش ...


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:39 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |
نزدیکی

به قلب ما نزدیکتر است آنکس که به نگاه ما دورتر است.


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:37 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |
سرنوشت پروانه

 وقتی پروانه عشق در تاری بیفتد که که عنکبوتش سیر باشد. تازه قصه ی زندگی آغاز شده است زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد.


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:34 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |
<      1   2   3      >