سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حریم دل

فردا

 بس که در تدبی فردا مانده ایم

باهمیم اما چه تنها مانده ایم

در کلاس جمع و تفریق جهان

عاشق جمعیم و منها مانده ایم


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:41 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |