سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حریم دل

عشق

اگر چیزی یکبار اتفاق افتاده است, بار دیگر هم می تواند روی دهد

و اگرچیزی هنوزاتفاق نیفتاده است, برای هر چیز بار اولی وجود دارد.

 وقتی نگاه عاشق کسی به توست می بینی اما دلت بسه به مهر دیگریست،

بی اعتنا می گذری و عاشقانه به کسی می نگری که دلش پیش دیگریست.

 آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم،

آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم،

برای آنچه از دست رفته آه می کشیم.

 عشق مثل ساعت شنی،

همزمان که قلبت رو پر می کنه،

مغزت رو خالی می کنه.

 با رویاهایت نجنگ،از تو بسیار نیرومندترند.

مانتوانیم و عشق پنجه در انداختن/قوت او میکند بر سر ما تاختن


+ ????? ??? ?? شنبه 89/1/21???? 9:33 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |