سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حریم دل

سرنوشت پروانه

 وقتی پروانه عشق در تاری بیفتد که که عنکبوتش سیر باشد. تازه قصه ی زندگی آغاز شده است زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد.


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:34 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |