سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حریم دل

بها

بهای دوست نه به زیبایی اوست

 نه به دارایی اوست

 تنها به وفای اوست.


+ ????? ??? ?? پنج شنبه 89/2/2???? 5:40 عصر ???? پانیسا ????? ( ) |